Personal – Skriva omdömen – kortversion

Börja med att logga in på Skolplattformen – skolplattformen.stockholm.se – och i menyn välja “Elevdokumentation”. Alternativt kan du gå direkt till elevdokumentation via adressen elevdokumentation.stockholm.se

Steg 1

  1. Klicka på Verktyg i menyn och
  2. Klicka på Utvecklingssamtal

Steg 2

Bläddra ned på sidan tills du ser Lärare och klicka på den skola (Årstaskolan) som du vill skriva omdömen för.

Steg 3

  1. Klicka på “Skriv omdömen för grupp”
  2. Här ser du när omdömet senast måste vara inskrivet
  3. Välj den grupp du vill skriva omdömen för.

Steg 4

  1. Bocka för omdömet för eleven och
  2. Skriv ämnesspecifika kommentarer om det ska göras och behövs
  3. När du är klar, klickar du på Låst. Det gör så att vårdnadshavare och elever kommer åt omdömet när tiden för att skriva omdömen är slut. Tänk på att du inte kan ändra ditt omdöme efter att du klickat på Låst. Du kan vänta med att låsa omdömet tills du är säker på att du är klar.
  4. Glöm inte att spara. Spara, spara, spara. 🙂

Fullständig kurs

Gå till stockholm.baloolearning.se och fyll i din e-postadress för att få inloggning.
När du är inne, klicka på Learn och gå kursen Utvecklingssamtal för pedagoger GR (grundskola).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Andra liknande inlägg