Personal – Betyg – Frågor och svar

I denna artikel sammanfattar vi frågor och svar gällande den tekniska hanteringen av betygssättning för lärare. 

Gå till https://elevdokumentation.stockholm.se för att komma direkt till betygssättning. Där väljer du betyg i menyn under verktyg.

Supportguide – Stockholms stad

Här hittar du stadens supportguide i hur du sätter betyg i Skolplattformen. http://supportguider.stockholm.se/2240.guide

När ska betygen sättas?

Information kring när du ska sätta elevernas betyg mailas ut av rektor eller annan person utsedd av rektor i god tid. Detta gäller även för modersmålslärare.

Anpassad studiegång – vad gör jag?

När det gäller elever med anpassad studiegång så sköter rektor och administrationen det, baserat på information från elevhälsan.
Om det finns en elev som du vet har anpassad studiegång i dina betygslistor, hoppar du helt enkelt över den eleven. Du ska alltså inte skriva något på den eleven.

Det finns elever i mina betygslistor som jag inte längre undervisar

Kontrollera först om eleven finns med i din aktuella frånvarolista. Om eleven gör det får du maila Micke Kring och be att han flyttar eleven från din frånvarolista.

Om din frånvarolista stämmer, men eleven ändå finns i din betygslista.
Om en elev någongång under året har funnits i dina listor, så kommer de att dyka upp i betygslistan. Det är som det ska vara, så hoppa bara över den eleven. Du ska alltså inte skriva något på den eleven.

Det saknas elever i mina betygslistor

Om du saknar elever att sätta betyg på, så får du maila Micke Kring så att han kan lägga till de eleverna. Det är samma klass- och grupplistor som du för närvaro för.

Om du saknar elever med skyddad identitet, glöm inte att du varje gång måste godkänna “bannern” som dyker upp gällande det, i din webbläsare.

Slutbetyg – glöm inte att sätta

Glöm inte att elever som går i årskurs 9 ska ha slutbetyg, så bocka för det i systemet.

Spara och låsa betyg – glöm inte att låsa

Om du bara väljer att spara när du jobbar med betygen, kan du alltid gå tillbaka och ändra och jobba vidare med dessa vid ett senare tillfälle.
Glöm dock inte att du måste låsa och spara betygen innan sista datum för betygsättning i systemet, annars visas inte betygen på betygskatalogerna. Efter att du har låst betygen i systemet kan du inte längre jobba vidare med dem.

Betygskatalog – Preliminär

Den preliminära katalogen är till för att vi ska kunna kontrollera att alla elever har fått de betyg som de ska ha, samt att du har möjlighet att korrigera betyg efter att de satts i Skolplattformen.

Du måste sätta en signatur i den preliminära katalogen, så att vi vet att alla har kontrollerat att betygsättningen stämmer.

Betygskatalog – Slutgiltig

I den slutgiltiga katalogen kan du inte längre göra några ändringar. Om du har ändringar, måste du gå via rektor, som gör ändringarna.

Du måste sätta en signatur på den slutgiltiga betygskatalogen samt skriva på lärarsammanställningen.

Grundsärskoleelev – välj i rullgardinsmenyn

Om du undervisar elever som läser enligt läroplan för grundsärskolan ska du markera det genom att välja det i rullgardinsmenyn i betygssystemet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Andra liknande inlägg