Sedan april 2017 så har Stockholms stad lagt ned tjänsten Egen Enhet och gått över till BYOD (Bring Your Own Device). Du som är personal eller elev i Stockholms stad kan nu alltså logga in direkt på nätet, med ditt användarnamn och lösenord.

Det här nätet gäller alltså inte tjänstetelefoner eller -paddor, utan endast privata enheter.

Det du behöver är alltså;

Ditt användarnamn och lösenord. Om du är elev och inte har detta, kan du prata med din mentor.

1 | Anslut till nätverket som heter StockholmBYOD

2 | Skriv in samma användarnamn och lösenorod som du använder på din PC (t.ex. aa00001) i fältet för ”Användarnamn” och ”Lösenord”.


3 | Tryck på “Anslut” och godkänn certifikatet som eventuellt kommer upp på skärmen.

4 | Du blir nu förflyttad till en sida där du ska logga in, återigen med ditt konto. Tryck sedan “Sign on”.

5 | Acceptera användarvillkoren om du vill ansluta. Tryck “Accept”.

6 | Nu är det dags att registrera din enhet, tryck på “Yes, register device”.

7 | Du kan nu sätta ett namn på din enhet, som till exempel i detta fall “Sandras iPhone”. Trycka “Save, continue” när du skrivit i ett eget namn på din enhet.

8 | En välkomssida ska komma upp och nu är det nästan klart. Tryck “Continue”.

9 | Vänta till “Avbryt” byts ut till “Klar”. Tryck på “Klar”.

Nu är du ansluten till stadens nät och internet.