447 views

För att lägga in ditt e-postkonto på iPad behöver du veta din e-postadress, som slutar på elev.stockholm.se samt ha ditt lösenord.

VANLIGA FEL: Om ett fönster dyker upp där du ska ange server och annat är det fel på ditt lösenord. Be din lärare eller mentor att byta åt dig.
Om det dyker upp ett fönster när du är i mail-appen som klagar över felaktigt exchange-lösenord, måste du be din mentor att byta lösnord åt dig. Sedan ändrar du till det nya lösenordet i inställningar.