Wi-Fi till din telefon

Klicka här

Skriv ut från iPad

Klicka här

Lägg till e-postkonto för elev

Klicka här

Installera appar

Klicka här

DIGITALA ANPASSNINGAR

Klicka här